Samenvatting In twee studies met dezelfde onderzoekspopulatie zijn het gebruik en de effectiviteit onderzocht van verschillende zelfregulatiestrategieën op het herstel van zelfwaardering na een schaamtevolle ervaring. Aan dit onderzoek namen 533 kinderen deel in de leeftijd van 10 tot 13 jaar van twaalf reguliere basisscholen. In studie 1 werd het oordeel van kinderen gevraagd over het gebruik...

More updates

Want to keep up-to-date with our research?